Ramon Trias Fargas | Textos


>> Sumari

Nacionalisme i llibertat >> Ramon Trias Fargas, Nacionalisme i llibertat. Barcelona, Edicions Destino, 1979

SUMARI:

La qüestió catalana, p. 7

40 cèntims per pesseta. Canvi d’òptica, p. 31

Cal imaginar fórmules. El finançament de les llibertats catalanes, p. 37

Catalunya no vol rompre ni separar res, p. 43

Introducció telegràfica a la política de Catalunya (I), p. 47

Introducció telegràfica a la política de Catalunya (i II), p. 51

Llibertat. Catalunya serà del poble o no serà, p. 57

Amb serena determinació. Els éssers inermes, p.61

Els liberals, p. 67

Punts de clarificació. Nascuts aquí i vinguts d’allà, p. 71

El problema català, p. 77

Defensa del català obligatori, p. 81

Feu el favor! No som separatistes!, p. 93

Opinions personals. L’estil de la campanya electoral del centre esquerra català, p. 97

L’11 de setembre a Catalunya, p. 101

Salvem el català, p. 105

El 5è congrés de “Convergència Democràtica de Catalunya”, p. 113

El català hauria de ser l’idioma oficial i exclusiu per a adreçar-se a la Generalitat, p. 121

Sang freda, sempre?, p. 127

La igualtat en les coses de l’ànima, p. 135

Un text que podem votar tots, p. 141

El debat sobre la llengua, “un autèntic pas endavant”, p. 145

Nacionalisme i llenguatge, p. 157
A %d bloguers els agrada això: