Ramon Trias Fargas | Textos


D. Introducció a l’economia de Catalunya (1972)

Introduccio Economia Catalunya >> Ramon Trias Fargas, Introducció a l’economia de Catalunya. Barcelona, Edicions 62, 1972

Heus aquí un panorama de l’economia catalana alhora comprensiu i sintètic. L’autor, primerament, ens exposa els avenços de l’anomenada ciència regional, i ens demostra que la Catalunya històrica mereix ben bé el qualificatiu de regió econòmica. Prossegueix amb l’examen de la regió catalana com un conjunt homogeni, que té relacions econòmiques externes. Després estudia l’evolució de la població catalana, la localització de l’activitat industrial, les inversions, la macrocefàlia barcelonina, etc. Finalment, dedica una certa atenció al problema de la regió-programa, d’on es dedueix que manca, per resoldre problemes propis, una ordenació política formal.

Veure SUMARI…
A %d bloguers els agrada això: